knowledge is a strength
sharing knowledge is
real power.

Samen sta je sterker

Complexe vraagstukken los je veelal niet meer snel in je eentje op. Daar waar de een haar expertise stopt, kan de ander wellicht een mooie aanvulling zijn. Zo kan ieder op individueel maar ook op gezamenlijk niveau groeien en ook niet heel onbelangrijk, sneller en beter reageren op de vaak snelle veranderingen uit de omgeving.

We gaan direct samenwerken! Toch? 
Samenwerken kan ieder naar een hoger niveau brengen. Wanneer het samenwerken verkeerd wordt uitgevoerd, kan dit grote gevolgen hebben voor zowel het bedrijf als voor de samenwerkingsrelatie.

“Bij samenwerking gaat het niet alleen over de bedrijfskundige vraag, maar spelen ook persoonlijke overtuigingen en drijfveren een cruciale rol”.

Als je terugdenkt aan jouw eigen samenwerkingsverbanden, zowel in teams als tussen bedrijven, herken je waarschijnlijk wel een aantal veelvoorkomende faalfactoren. Bijvoorbeeld; een korte termijn oriëntatie, onduidelijke doelstellingen, cultuur- en communicatieverschillen, maar ook gebrek aan (voldoende) vertrouwen.

Alle samenwerkingen waar ik van heb mogen leren, zijn lang niet altijd succesvol gebleken. De welbekende onderstroom speelde vaak een rol. Ook de diversiteit in belangen, met de angst dat het eigen belang wellicht tekort wordt gedaan. Zolang het gemeenschappelijk doel, het vertrouwen en de wil om te communiceren aanwezig is, blijft de kans op een succesvolle samenwerking bestaan! 

Durf samen te werken
Durven samenwerken is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor een goede samenwerking is het van belang dat iedereen zich kwetsbaar op durft te stellen. Dit kan uitdagend zijn, maar als de samenwerking wordt gestart vanuit een goede basis, is er altijd kans van slagen.

“Wees niet bang om kennis te delen, want kennis delen is vermenigvuldigen”.

Binnen Business People werken we met meerdere zelfstandige bedrijven samen, die elkaar op alle vlakken aanvullen. Werken bij Business People betekent; intensief samenwerken met de directe collega’s, de andere bedrijven binnen Business People, maar uiteraard ook met onze klanten! Bij een samenwerking probeer ik zoveel als mogelijk vast te houden aan de ‘mutual gains’, daar winnen beide partijen iets mee. Wat is voor beide partijen van belang? Onlangs las ik tien handreikingen voor samenwerkingsverbanden van Twynstra Gudde. Deze handreikingen vind ik de moeite waard om met jou te delen!

  • Samenwerken vraagt extra inspanning; is dat het waard?
  • Werk op basis van ‘mutual gains’.
  • Denk vanuit mensen én vanuit inhoud.
  • Wees voortdurend alert op ‘het vertrouwensreservoir’.
  • Samenwerken vraagt leiderschap.
  • Werk aan vermindering van onzekerheid én ambiguïteit.
  • Het verhaal moet strategisch kloppen én operationeel ‘rond’ zijn.
  • Organiseer een proces, waarbij draagvlak en daadkracht in balans zijn.
  • Wees alert op het verschil tussen retoriek en realiteit.
  • Elke samenwerking krijgt weer haar eigen dynamiek.

Welke samenwerking wil jij binnenkort aangaan?

Vera van der Zeijden
Manager E-Payroll

terug naar overzicht