knowledge is a strength
sharing knowledge is
real power.

MVO
PASSIE, PROJECTEN EN PRESTATIES.

In alles wat wij doen, streven wij ernaar om de juiste balans te vinden. People, planet en profit zijn onze drie pijlers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om hier invulling aan te geven, hanteren wij vanuit onze visie onze eigen 3 P’s: passie, projecten en prestaties.

Het MVO komt voort uit persoonlijke betrokkenheid van de ondernemers en alle medewerkers. Wij maken ons, op een kleinschalige en onderscheidende manier, aantoonbaar nuttig voor de sociaal-maatschappelijke omgeving waarin wij opereren.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat succesvol MVO alleen duurzaam kan zijn als deze vanuit menselijke gedrevenheid ontstaat. Alleen dan leidt MVO tot concrete en haalbare projecten, die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Projecten die passen bij wie en wat wij zijn: een onderneming van ondernemers.